Esu gerbiamas

Esu gerbiamas

Esu laimingas

Esu laimingas

Esu saugus

Esu saugus

Esu suprastas

Esu suprastas

Naujienos

DIREKTORĖS RITOS DAUBARIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Data: 2021-01-19

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 ir 17 punktais, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-48 […]

Atmintis gyva, nes liudija

Data: 2021-01-13

Sausio 13 dieną lopšelio – darželio „Ežerėlis“ bendruomenė 8.00 valandą 1991 metais žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą pagerbė visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ languose dešimčiai minučių uždegant vienybės ir atminimo žvakutes. Vėliau grupėse vyko ugdomosios veiklos Sausio 13 dienos įvykiams paminėti. Pedagogai su vaikais kalbėjosi apie šios datos prasmę, degino iniciatyvos simbolius – […]

Prisijunkime prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“

Data: 2021-01-12

Kviečiame visus lopšelio-darželio bendruomenės narius prisiminti ir paminėti prieš trisdešimt metų iškovotą mūsų laisvės pergalę ir prisijungti prie pilietinės iniciatyvos ,,Atmintis gyva, nes liudija“. 2021 m. sausio 13 d. 8.00 valandą ryto kartu dešimčiai minučių languose uždekime vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes.

,,STEAM ugdymas ir jo taikymas ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdieninėje veikloje“/,,STEAM education and its application possibilities for preschool children in everyday activities

Data: 2021-01-11

Auklėtojos Rūta, Eivyda ir Simona įsitraukė į Kretingos lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ eTwinning projektą. Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Juo siekiama skatinti vaikų susidomėjimą STEAM dalykais (gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais ir matematika), kurie padeda vaikamas kompleksiškai pažinti tikrovės reiškinius, ugdo problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, skatina tyrinėti, kaupti patirtį aktyviai veikiant. […]

eTwinning projektas „Childhood‘s hand crafts“

Data: 2021-01-07

Auklėtoja Rūta įsitraukė į Turkijos tarptautinį eTwinning projektą „Childhood‘s hand crafts“ . Projekto metu lavinami vaikų rankų judesiai, smukioji ir stambioji motorika. Projekto tikslas – skatinti bendravimą, užmegzti bendrą vaiko ir jo šeimos ryšį, atpažinti ir atskirti praeities ir dabarties sąvokas, kurti originalias ir kūrybingas idėjas rankdarbiams. Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš Turkijos, Azerbaidžano, […]

Inovacijos darželyje

Data: 2020-12-30

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001).  Šiaulių lopšelio – darželio „Ežerėlis“ direktorė Rita Daubarienė ir ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Rūta Gedvilienė, praėjo atranką ir nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio dalyvavo projekto mokymuose. Nuo 2021 m. vasario iki 2021 spalio mėnesio pedagogai pabaigę šio projekto mokymus patys ves  90 ak. val. mokymus, […]

Projektas „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“

Data: 2020-12-29

Lopšelio – darželio ,,Ežerėlis“ auklėtojos Rūta, Odeta, Eivyda ir Aušra spalio-gruodžio mėnesiais inicijavo ir organizavo respublikinį projektą ,,Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“. Projekto tikslas – kūrybiškai, aktyviai veikiant su turimomis inovatyviomis priemonėmis nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti STEAM idėjas kasdieninėje ugdymo(si) veikloje. Respublikiniame projekte dalyvavo 18 ikimokyklinių įstaigų pedagogų ir jų ugdytinių. Dalyvių atsiųstos nuotraukos rodo, kad […]

Kalėdų senelis aplankyti niekada nepamiršta…

Data: 2020-12-14

Žiema ikimokyklinio ugdymo įstaigos mažiesiems neįvaizduojama be Kalėdų. Tai paslapties, grožio, džiaugsmo, dovanų, dėmesio vienas kitam laikas. O pats didžiausias džiaugsmas šiuo šventiniu laikotarpiu vaikams – pamatyti Kalėdų senelį. Ir šiemet vaikų džiaugsmui jis mus aplankė: skleisdamas šventinę nuotaiką, su maišu dovanų ir gražiais linkėjimais. Nors su Kalėdų seneliu vaikai sveikinosi pro langą, tačiau gerų […]

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2021 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems