Atliktas STEAM veiklų organizavimo įsivertinimas

Siekiant tobulinti lopšelio-darželio veiklą ir gerinti STEAM veiklų organizavimo kokybę atliktas veiklos srities „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ 2.2. rodiklio „Ugdymo(si) lūkesčiai ir saviraiškos skatinimas“ STEAM veiklų organizavimo įsivertinimas ir parengtas STEAM veiklų organizavimo tobulinimo planas.

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2022 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems