Bendruomenės projektai

Bendruomenės projektas „EŽERĖLIS“ SKAITO VAIKAMS“ tęstinis, vykdomas nuo 2013 m. Šis projektas gimė iniciatyvos Visa Lietuva skaito vaikams Mažojo Princo fondo idėjų pagrindu. Projekto koordinatorės: ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės Audronė Buškuvienė ir Rita Urbonienė. Kasmet projektas yra papildomas naujomis veiklomis, idėjomis. 2019 m. į projekto priemonių įgyvendinimą buvo įtraukta 20 Lietuvos lopšelių-darželių.

Projekto pagrindinė idėja – kuo daugiau skaityti vaikams, nes skaitydami vaikams kasdien po 20 minučių:

 • vystome jų intelektą: gebėjimą užjausti, bendrauti, moralinį jautrumą;
 • palankiai veikiame jų savęs vertinimą;
 • vystome kalbos įgūdžius, gebėjimą suprasti tekstus;
 • ugdome mąstymo įgūdžius, gebėjimą samprotauti ir mąstyti kritiškai;
 • laviname atmintį, skatiname vaizduotę, padedame vaikams nusiraminti;
 • ugdome norą mokytis skaityti;
 • mažiname agresyvaus, asocialaus ar nusikalstamo elgesio tikimybę.

Kviečiame tėvelius, senelius aktyviai įsijungti į projekto idėjų įgyvendinimą ir kasdien skaityti savo vaikams, anūkams, nesvarbu, kokio amžiaus jie būtų 2 mėnesių ar 2-3-4 ir daugiau metų, todėl, kad pasakas sekti galima įvairaus amžiaus vaikams, taip pat ir paaugliams. Skaitymas balsu, pasakos sekimas – tai buvimas kartu, dovana vaikui ir sau. Vaikui  dovanojame ne tik raiškiai, įtaigiai ir su meile perskaitytą ar pasektą pasaką, bet ir parodome savo dėmesį, paramą, meilę.


Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Vilniaus Gėtės institutu vykdo projektą „Vokiečių kalba priešmokykliniame amžiuje. Pirmoji pažintis“, kuriuo siekiama nuo  ankstyvos vaikystės skatinti aktyvią daugiakalbystę, stiprinti tėvų supratimą apie tai, kad vaikams, pradėjusiems mokytis kalbų nuo mažens, bus lengviau susipažinti su savo šalies ir kitų šalių kultūromis, ateityje išmokti daugiau kalbų.

Projektas „VOKIEČIŲ KALBA SU HANS HASE PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ https://www.goethe.de/ins/lt/lt/spr/unt/kum/dfk/han.html – motyvuojanti mokymo programa 6-7 metų vaikams. Programa Hans Hase paremta natūraliu vaikų domėjimusi viskuo, kas nauja. Užsienio kalbos jie mokosi panašiai kaip ir gimtosios: klausydamiesi, žiūrėdami ir atlikdami kalbinius veiksmus. Vaikai žaidžia, dainuoja, šoka, rimuoja,  daro darbelius ir daug kitų dalykų.

Hans Hase pamokėles veda vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė. Vaikai susipažįsta su nauja kalba jiems pažįstamoje aplinkoje, kurioje jie jaučiasi saugiai.

Apimtis – 30 pamokėlių po 40 min.  Organizuojamas 1 užsiėmimas per savaitę.
Programa remiasi naujausiomis žiniomis ankstyvojo užsienio kalbos mokymo srityje. Ją specialiai vokiečių kalbos nemokantiems prieš mokyklinukams (6–7 metų) 2008-2009 metais parengė ir trijuose darželiuose sėkmingai išbandė Budapešto Goethe`s institutas.

Kiškis Hansas dalyvauja visose veiklose ir stengiasi, kad vaikams būtų smagu mokytis. Taip išugdoma palanki nuostata užsienio kalbos atžvilgiu, kuri padeda tvirtus pagrindus tolesniam ir motyvuotam gilinimuisi į kalbas.

Kokios temos aptariamos 30-tyje užsiėmimų?

 • Aš esu …
 • Mano namai
 • Mano draugai
 • Mano žaislai
 • Vienas, du, trys…
 • Raudona, mėlyna, geltona ir žalia
 • Brrr, kaip šalta
 • Mano drabužiai
 • Aš sportuoju
 • Šv. Mikalojus
 • Kalėdos
 • Velykos
 • Gimtadienis
 • Ką geba vaikai po 30 pamokėlių su kiškiu Hansu?
  Vaikai:
 • žino žodžių, struktūrų ir paprastų sakinių jiems reikšmingomis temomis
 • žinoma tema gali neverbaliniu arba paprastomis priemonėmis paremtu verbaliniu būdu sureaguoti į kelis paprastus jiems užduodamus klausimus
 • moka keletą dainelių, rimuotų posakių ir eilėraštukų
 • su grupe gali suvaidinti kokią nors istoriją.

Dar svarbiau tai, kad vaikams smagu mokytis vokiečių kalbos, kad ugdomas teigiamas jų požiūris į vokiečių kalbą ir kultūrą bei skatinamas atvirumas  kitoms kalboms ir kultūroms.


Kasmet Logopedė metodininkė Eglė Kovėrienė dalyvauja jau tradicija tapusiame Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, kurį organizuoja Kelmės pedagoginė psichologinė tarnyba.

Projekto tikslas – specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Pratybų metu vaikai stebėjimo, bandymo, eksperimento, žodinės instrukcijos metodais lygina daiktus, geometrines figūras pagal dydį, aukštį, ilgį, formą, juos piešia, kopijuoja, įvardija atliekamus veiksmus, kalboje vartoja žodžius, reiškiančius erdvės sąvokas: kairė – dešinė, viršus – apačia, aukštai – žemai, pirmyn – atgal ir kt. Džiaugiamės projekto „Žaidimai moko“ veiklų idėjų įgyvendinimu.  Projektas labai naudingas, įdomus ir prasmingas. Jis padėjo lavinti svarbias ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas: bendravimo, bendradarbiavimo; kūrybiškumo; minties raiškos skatinimo. Dalyvavimas šiame projekte parodė, į ką reikia atkreipti dėmesį, kokias užduotis parinkti. Naujomis užduotimis paįvairintas logopedinių pratybų turinys, o svarbiausia – vaikams buvo linksma.


Lopšelis-darželis „Ežerėlis“ 2018 metais įsijungė į respublikinį sveikos gyvensenos projektą „SVEIKATIADA“ www.sveikatiada.lt

SVEIKATIADA – tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.        Spalio – gruodžio mėnesiais startavome su vaikų fizinį aktyvumą skatinančia veikla -“Mankštiados“ idėjų paketu, kupinu įvairių idėjų ir sumanymų. Sausio-gegužės mėnesiai – sveikos mitybos įpročių formavimo laikas.

Buvo organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu vaikai plėtė savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Kitais mokslo metais  tęsime projekto priemonių įgyvendinimą, nes sveikos gyvensenos įpročiai nesusiformuoja per vienerius metus.

Visa informacija apie vykdomas visas projekto veiklas yra talpinama įrengtame lopšelio-darželio stende ir el. svetainėje www.ezerelis.tavodarzelis.lt  skyriuje „Naujienos“

 

Informacija atnaujinta — 2021/10/24 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2023 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems