Naujienos

Kūrybinė STEAM veikla su sniegu

Data: 2021-02-08

„Žirniukų“ grupės vaikai su auklėtoja Eivyda išbandė sniego lipnumą ir lauke sukūrė pilies sieną, besmegenį, ant medžių suformavo kaukes, gyvūnų siluetus. Kitą dieną pasigamino dažus iš guašo ir vandens, supylė juos į butelius. Skaičiavo kiek stiklinių vandens į juos sutilpo. Aiškinosi kodėl į vienodos talpos indus supylė skirtingą vandens stiklinių skaičių. Paruoštais dažais, lauke ant […]

Respublikinis projektas „Pajudėkime kitaip“

Data: 2021-02-03

Šiaulių lopšelio – darželio „Ežerėlis“ auklėtojos Rūta Gedvilienė ir Vitalija Norkienė, bei visuomenės sveikatos specialistė Lolita Jurgutavičienė, norėdamos paskatinti ugdyti įprotį sportuoti su inovatyviomis priemonėmis, formuoti pozityvų požiūrį į aktyvią gyvenseną, stiprinti vaikų fizinę sveikatą inicijavo respublikinį ikimokyklinių įstaigų projektą „Pajudėkime kitaip“. Projekto tikslas – ugdyti įprotį sportuoti su inovatyviomis priemonėmis, formuoti pozityvų požiūrį į […]

Lopšelio-darželio „Ežerėlis“ 2021 metų STEAM VEIKSMŲ PLANAS

Data: 2021-01-29

Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ STEAM veiklos koordinatorė, vyresnioji auklėtoja Rūta Gedvilienė kartu su direktore Rita Daubariene įvertino silpnąsias ir stipriąsias STEAM sritis. Remiantis tobulintinomis sritimis buvo sudarytas lopšelio-darželio „Ežerėlis“ 2021 metų  STEAM VEIKSMŲ PLANAS.  

Ledo luitų paveikslai

Data: 2021-01-22

Patys mažiausi darželio vaikai iš ,,Boružiukų“ grupės įsitraukė į STEAM veiklas, eksperimentuodami su vandeniu. Viduržiemy, paspaudus stipriam šaltukui, buvo pats laikas daryti ledo luitus ir ledo paveikslus. Vaikai, padedami auklėtojos Kristinos, spalvino vandenį Lietuvos vėliavos spalvomis, o lauke, jam sustingus, sudėliojo ledinę vėliavą. Taip pat ryte, papuošus vandenį įvairiais blizgučiais, vakare išvydome gražius ledo paveikslus, […]

Projektas „Šviesų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“

Data: 2021-01-22

Auklėtoja Rūta sukūrė projektą „Šviesų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“. Šiaulių lopšelyje – darželyje „Ežerėlis“ projektą įgyvendino „Bitučių“, „Drugelių“, „Nežiniukų“ grupių vaikai ir jų auklėtojos (Aušra, Almina, Ligita, Rasa, Rita). Taip pat, šį projektą auklėtoja Rūta patalpino eTwining platformoje ir jį įgyvendinti prisijungė 95 pedagogai iš Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bei 17 pedagogų iš Turkijos ikimokyklinio […]

DIREKTORĖS RITOS DAUBARIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Data: 2021-01-19

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 ir 17 punktais, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-48 […]

Atmintis gyva, nes liudija

Data: 2021-01-13

Sausio 13 dieną lopšelio – darželio „Ežerėlis“ bendruomenė 8.00 valandą 1991 metais žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą pagerbė visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ languose dešimčiai minučių uždegant vienybės ir atminimo žvakutes. Vėliau grupėse vyko ugdomosios veiklos Sausio 13 dienos įvykiams paminėti. Pedagogai su vaikais kalbėjosi apie šios datos prasmę, degino iniciatyvos simbolius – […]

Prisijunkime prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“

Data: 2021-01-12

Kviečiame visus lopšelio-darželio bendruomenės narius prisiminti ir paminėti prieš trisdešimt metų iškovotą mūsų laisvės pergalę ir prisijungti prie pilietinės iniciatyvos ,,Atmintis gyva, nes liudija“. 2021 m. sausio 13 d. 8.00 valandą ryto kartu dešimčiai minučių languose uždekime vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes.

,,STEAM ugdymas ir jo taikymas ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdieninėje veikloje“/,,STEAM education and its application possibilities for preschool children in everyday activities

Data: 2021-01-11

Auklėtojos Rūta, Eivyda ir Simona įsitraukė į Kretingos lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ eTwinning projektą. Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Juo siekiama skatinti vaikų susidomėjimą STEAM dalykais (gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais ir matematika), kurie padeda vaikamas kompleksiškai pažinti tikrovės reiškinius, ugdo problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, skatina tyrinėti, kaupti patirtį aktyviai veikiant. […]

eTwinning projektas „Childhood‘s hand crafts“

Data: 2021-01-07

Auklėtoja Rūta įsitraukė į Turkijos tarptautinį eTwinning projektą „Childhood‘s hand crafts“ . Projekto metu lavinami vaikų rankų judesiai, smukioji ir stambioji motorika. Projekto tikslas – skatinti bendravimą, užmegzti bendrą vaiko ir jo šeimos ryšį, atpažinti ir atskirti praeities ir dabarties sąvokas, kurti originalias ir kūrybingas idėjas rankdarbiams. Projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš Turkijos, Azerbaidžano, […]

Inovacijos darželyje

Data: 2020-12-30

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001).  Šiaulių lopšelio – darželio „Ežerėlis“ direktorė Rita Daubarienė ir ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Rūta Gedvilienė, praėjo atranką ir nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio dalyvavo projekto mokymuose. Nuo 2021 m. vasario iki 2021 spalio mėnesio pedagogai pabaigę šio projekto mokymus patys ves  90 ak. val. mokymus, […]

Projektas „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“

Data: 2020-12-29

Lopšelio – darželio ,,Ežerėlis“ auklėtojos Rūta, Odeta, Eivyda ir Aušra spalio-gruodžio mėnesiais inicijavo ir organizavo respublikinį projektą ,,Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“. Projekto tikslas – kūrybiškai, aktyviai veikiant su turimomis inovatyviomis priemonėmis nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti STEAM idėjas kasdieninėje ugdymo(si) veikloje. Respublikiniame projekte dalyvavo 18 ikimokyklinių įstaigų pedagogų ir jų ugdytinių. Dalyvių atsiųstos nuotraukos rodo, kad […]

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2022 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems