Naujienos

Projektas „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje

Data: 2021-03-01

2021 metų sausio mėnesį Šiaulių lopšelyje – darželyje „Ežerėlis“ buvo įgyvendinamas auklėtojos Rūtos parengtas projektas „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“. Projekte dalyvavo „Nežiniukų“, „Bitučių“, „Drugelių“ grupių vaikai ir jų auklėtojos. Taip pat projektas buvo vykdomas eTwinning platformoje, kur prisijungė virš šimto pedagogų iš Europos. Vasario 28 dieną šis projektas buvo apdovanotas eTwining kokybės ženkleliu, už […]

Bendradarbiavimas STEAM ugdymo srityje

Data: 2021-02-19

Spalio mėnesį Šiaulių lopšelio darželio „Ežerėlis“ direktorė Rita Daubarienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių lopšelio – darželio „Žirniukas“ direktore. Sutartis pasirašyta siekiant bendradarbiavimo STEAM ugdymo srityje. Sausio mėnesį lopšelio – darželio „Ežerėlis“ auklėtoja Rūta, per zoom susitikimą nuotoliniu būdu demonstravo Šiaulių lopšelio – darželio „Žirniukas“ auklėtojai, kaip pasigaminti daugkartinius vamzdelius iš popieriaus, pasidalino savo patirtimi […]

Respublikinis projektas „Žaidimai moko“

Data: 2021-02-17

Lopšelio – darželio logopedė Eglė jau penktus metus dalyvauja ilgalaikiame respublikiniame projekte „Žaidimai moko“, kurio tikslas – lavinti vaikų kalbą, smulkiąją motoriką, regimąjį suvokimą, orientaciją erdvėje. Šiemet projektas buvo papildytas naujomis idėjomis, veiklomis, kurias vykdant buvo ugdomos įvairios vaikų kompetencijos, panaudojant žaidimą, patyriminį ugdymą ir psichomotorinę veiklą. Bendradarbiaudama su auklėtoja Simona suorganizavome daug įdomių ir […]

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Data: 2021-02-16

Vasario 16 – oji – ypatinga šventė mums, lietuviams. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis. Todėl visa darželio bendruomenė įvairiomis veiklomis paminėjo šią svarbią dieną. Besiruošdami šiai šventei, papuošėme lopšelio – darželio aplinką trispalviais akcentais. Grupėse vyko įvairios veiklos: buvo kalbama apie artimiausią aplinką, gimtuosius Šiaulius, įžymias Lietuvos vietas. Patraukliomis priemonėmis, […]

Kūrybinė STEAM veikla su sniegu

Data: 2021-02-08

„Žirniukų“ grupės vaikai su auklėtoja Eivyda išbandė sniego lipnumą ir lauke sukūrė pilies sieną, besmegenį, ant medžių suformavo kaukes, gyvūnų siluetus. Kitą dieną pasigamino dažus iš guašo ir vandens, supylė juos į butelius. Skaičiavo kiek stiklinių vandens į juos sutilpo. Aiškinosi kodėl į vienodos talpos indus supylė skirtingą vandens stiklinių skaičių. Paruoštais dažais, lauke ant […]

Respublikinis projektas „Pajudėkime kitaip“

Data: 2021-02-03

Šiaulių lopšelio – darželio „Ežerėlis“ auklėtojos Rūta Gedvilienė ir Vitalija Norkienė, bei visuomenės sveikatos specialistė Lolita Jurgutavičienė, norėdamos paskatinti ugdyti įprotį sportuoti su inovatyviomis priemonėmis, formuoti pozityvų požiūrį į aktyvią gyvenseną, stiprinti vaikų fizinę sveikatą inicijavo respublikinį ikimokyklinių įstaigų projektą „Pajudėkime kitaip“. Projekto tikslas – ugdyti įprotį sportuoti su inovatyviomis priemonėmis, formuoti pozityvų požiūrį į […]

Lopšelio-darželio „Ežerėlis“ 2021 metų STEAM VEIKSMŲ PLANAS

Data: 2021-01-29

Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ STEAM veiklos koordinatorė, vyresnioji auklėtoja Rūta Gedvilienė kartu su direktore Rita Daubariene įvertino silpnąsias ir stipriąsias STEAM sritis. Remiantis tobulintinomis sritimis buvo sudarytas lopšelio-darželio „Ežerėlis“ 2021 metų  STEAM VEIKSMŲ PLANAS.  

Ledo luitų paveikslai

Data: 2021-01-22

Patys mažiausi darželio vaikai iš ,,Boružiukų“ grupės įsitraukė į STEAM veiklas, eksperimentuodami su vandeniu. Viduržiemy, paspaudus stipriam šaltukui, buvo pats laikas daryti ledo luitus ir ledo paveikslus. Vaikai, padedami auklėtojos Kristinos, spalvino vandenį Lietuvos vėliavos spalvomis, o lauke, jam sustingus, sudėliojo ledinę vėliavą. Taip pat ryte, papuošus vandenį įvairiais blizgučiais, vakare išvydome gražius ledo paveikslus, […]

Projektas „Šviesų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“

Data: 2021-01-22

Auklėtoja Rūta sukūrė projektą „Šviesų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“. Šiaulių lopšelyje – darželyje „Ežerėlis“ projektą įgyvendino „Bitučių“, „Drugelių“, „Nežiniukų“ grupių vaikai ir jų auklėtojos (Aušra, Almina, Ligita, Rasa, Rita). Taip pat, šį projektą auklėtoja Rūta patalpino eTwining platformoje ir jį įgyvendinti prisijungė 95 pedagogai iš Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bei 17 pedagogų iš Turkijos ikimokyklinio […]

DIREKTORĖS RITOS DAUBARIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Data: 2021-01-19

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 ir 17 punktais, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-48 […]

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2021 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems