Naujienos

STEAM veikla „Mikroskopų atradimai“

Data: 2022-01-24

„Smalsučių“ grupės ugdytiniai naudodami išmaniuosius mikroskopus ir  planšetinius kompiuterius tyrinėjo vaisius ir daržoves. Išsiaiškino vaisių ir daržovių sandarą, tyrinėjo sėklas ir kauliukus, juos lygino pagal spalvą, dydį.

STEAM veiklos lopšelio grupėje

Data: 2022-01-24

Patys mažiausi, „Nežiniukų“ grupės vaikai taip pat bent kartą savaitėje užsiima STEAM veikla naudodamiesi nauju edukaciniu stalu. Aplinka, kurioje vaikas yra turi būti jauki ir leisti jam įgyvendinti savo idėjas ir sumanymus. Aplinka vaikui tarsi trečiasis pedagogas, o ugdymo priemonės yra lavinančios kūrybinį mąstymą. Unikali ugdymo priemonė, kurią naudojant ugdymas plėtojasi per pojūčius yra  sensorinis […]

Direktorės Ritos Daubarienės 2021 metų veiklos ataskaita

Data: 2022-01-19

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 ir 17 punktais, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-48 […]

STEAM veikla su 3D rašikliais

Data: 2022-01-18

„Bitučių“ grupės vaikai šią savaitę bandė atskirti plokštumos ir erdvės figūras: skritulį ir rutulį, kvadratą ir kubą, trikampį ir prizmę. Klasifikavo figūras pagal dydį, formą. Vaikams įdomu buvo stebėti kaip iš kubo, stačiakampio ir prizmės pastatyto namelio atvaizdas, apšvietus žibintuvėliu virsta šešėliu, o jame galima atrasti trikampį, keturkampį, taip pat ugdytiniai pastebėjo, kad realus kamuoliukas […]

STEAM laboratorijos atradimai

Data: 2022-01-17

Šiaulių lopšelio – darželio „Ežerėlis“ STEAM laboratorijoje gausybė konstruktorių. Žaidimas su konstruktoriais vaikų vaizduotei leidžia dar labiau išsireikšti. Jie šaunūs dėl to, kad vaikas, savo galvoje sukurtus vaizdinius gali perkelti į realybę. Ugdytiniai žaisdami su įvairiais konstruktoriais ne tik tobulėja kaip asmenybės, bet ir stiprina ryšius bei draugystes su bendraamžiais. Konstruktoriai yra viena smagiausių ir […]

Sausio 13-osios minėjimas

Data: 2022-01-14

Minint sausio 13-ąją visa bendruomenė prisijungė prie respublikinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Visos grupės nušvito žvakių šviesomis ir Lietuvos vėliavos spalvomis.

Respublikinis projektas „Išmani priešmokyklinuko Lietuva“

Data: 2022-01-14

Meninio ugdymo mokytoja Rita, kartu su priešmokylinio amžiaus vaikais dalyvauja respublikinėje priešmokyklinio, meninio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių mokymo priemonių projekte „Išmani priešmokyklinuko Lietuva“ ir siekiant paminėti sausio 13-ąją sužaidė Kahoot! žaidimą ,,Lietuva su muzika“. Žaidimo metu plačiau susipažino su Lietuvos muzika, instrumentais, tautiniais rūbais. Žaidimo tikslas buvo trumpai ir žaismingai pristatyti sudėtingą […]

Etwinning projektas „Ar muzikos garsai turi spalvų“?

Data: 2022-01-12

„Ar muzikos garsai turi spalvų“? Tokį klausimą kas kart muzikos užsiėmimuose vaikams užduoda meninio ugdymo mokytoja Rita.  Etwinning projektas „Ar muzikos garsai turi spalvų“ skirtas ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymui, naudojant inovatyvias, aukštos kokybės priemones, aktyvius STEAM metodus ir įvairius muzikos stilius, kurie skatina vaikų kūrybiškumą, aktyvumą, įsitraukimą į veiklas. Veiklų metu vaikai ugdo estetinį suvokimą, […]

Lopšelio-darželio „Ežerėlis“ gimtadienis!

Data: 2022-01-11

Tik nuaidėjus gražiausių metų švenčių garsams ir prasidėjus naujiems, kupiniems vilties metams, šventėme įstaigos gimtadienį. Mūsų darželiui jau 56-eri! Sausio 10-osios rytą „Ežerėlio“ koridoriuose skambėjo muzika ir garsus vaikų juokas. Visų grupių vaikai sukūrė darželiui nuostabią dovaną – „Ežerėlio“ bangą, ant kurios apsigyveno labai daug įvairiausių vandens gyventojų.

Logopedo ir auklėtojos bendradarbiavimo Kalbos ugdymo projektas ,,Spalvotos savaitės dienos“

Data: 2022-01-10

Gruodžio mėnesį „Smalsučių“ grupės vaikai dalyvavo kalbos ugdymo projekte „Spalvotos savaitės dienos“. Projekto tikslas – bendradarbiaujant logopedei ir grupės auklėtojai, plėtoti vaikų laiko suvokimo gebėjimus, gilinti žinias apie savaites dienas, jų eiliškumą. Išbandydami išmaniąsias technologijas, žaisdami, atrasdami ir bandydami, klausydami ir diskutuodami, projekto „Spalvotos savaitės dienos“ metu vaikai ugdėsi suvokimą apie laiką, savaitės dienas, mokėsi […]

Atliktas STEAM veiklų organizavimo įsivertinimas

Data: 2022-01-04

Siekiant tobulinti lopšelio-darželio veiklą ir gerinti STEAM veiklų organizavimo kokybę atliktas veiklos srities „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ 2.2. rodiklio „Ugdymo(si) lūkesčiai ir saviraiškos skatinimas“ STEAM veiklų organizavimo įsivertinimas ir parengtas STEAM veiklų organizavimo tobulinimo planas.

„SMALSUČIŲ“ IŠVYKA Į ŠIAULIŲ LOPŠELĮ – DARŽELĮ „ŽIRNIUKAS“

Data: 2021-12-30

Ugdytiniai keliavo miesto autobusu į Šiaulių lopšelį – darželį „Žirniukas“ ir ten apsilankė „STEAM atradimų laboratorijoje“. Vaikai prisiminė, kokios yra pagrindinės spalvos (raudona, mėlyna, geltona), vardino kitų spalvų pavadinimus, bandė atskirti, kurios spalvos šiltos, o kurios šaltos. Vėliau ugdytiniai patys turėjo galimybę maišyti spalvas, lašinti išgautas spalvas su pipetėmis ant vatos diskelio, jas lieti. Įdomu […]

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2022 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems