Direktorės Ritos Daubarienės 2022 metų veiklos ataskaita

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 ir 17 punktais, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-48 redakcija), teikiama lopšelio-darželio „Ežerėlis“ bendruomenei svarstyti lopšelio-darželio „Ežerėlis“ direktorės Ritos Daubarienės 2022 metų veiklos ataskaita. Pasiūlymus dėl ataskaitos siųsti el. paštu nekrosiusliudas@gmail.com iki 2023 m. sausio 30 d.

Lopšelio darželio „Ežerėlis“ direktorės R. Daubarienės 2022 metų veiklos ataskaita

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2023 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems