Dokumentai apie ugdymą

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Ikimokyklinio amziaus vaiku pasiekimu aprasas

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Dėl švietimo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Priešmokyklinio bendroji programa

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija

Lietuvos higienos normos HN 75:2016“Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

PAGALBA VAIKUI, ŠEIMAI

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Socialinės pedagoginės  pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems vaikams teikimo tvarkos

Informacija atnaujinta — 2023/04/14 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2023 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems