Finansinė ataskaitos

2023 metai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIO ATASKAITŲ RINKINIO

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PADAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PADAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO 2023 M. BIRŽELIO 30 D

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA _30

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_32

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_33

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_141-01

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_141-02

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_151

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_1443-01

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_1443-02

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_1455-01

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_1455-02

FORMA Nr.1, 2023 M. BIRŽELIO 30 D

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023M. KOVO 31 D. FINANSINIO ATASKAITŲ RINKINIO.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PADAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PADAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO 2023 M. KOVO 31 D

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M KOVO 31 D. ATASKAITA -30

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M KOVO 31 D. ATASKAITA_32

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M KOVO 31 D. ATASKAITA_33

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M KOVO 31 D. ATASKAITA_141-01

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M KOVO 31 D. ATASKAITA_141-02

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M KOVO 31 D. ATASKAITA_151

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M KOVO 31 D. ATASKAITA_1443-01

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M KOVO 31 D. ATASKAITA_1443-02

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M KOVO 31 D. ATASKAITA_1455-01

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M KOVO 31 D. ATASKAITA_1455-02

FORMA NR.1 -2023 M. KOVO 31 D

2022 metai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO 2022 m. GRUODŽIO 31 D

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA _30

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA _32

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA _33

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA _141IU

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA _141PUG

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA _151

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA _1431

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA _1435

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA _1455IU

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA _1455PUG

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA -153

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIO ATASKAITŲ RINKINIO

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PADAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO 2022M. RUGSĖJO 30D

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022M.RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA -30

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA -141-02

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA-32

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA-33

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA-141-01

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA-151

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA-153

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA-1435

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA-1455-01

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA-1455-02

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIO ATASKAITŲ RINKINIO

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PADAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PADAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO 2022 M. BIRŽELIO 30 D

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_30

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_32

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_33

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_141-01

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_141-02

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_151

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_153

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_1431

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_1435

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_1455

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_1455-01

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PADAL 2022 M. KOVO 31D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M.KOVO 31 D. ATASKAITA (30)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M.KOVO 31D. ATASKAITA (32)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M.KOVO 31D. ATASKAITA (33)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M.KOVO 31D. ATASKAITA (141-1)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M.KOVO 31D. ATASKAITA (141-2)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M.KOVO 31D. ATASKAITA (151)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M.KOVO 31D. ATASKAITA (1431)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M.KOVO 31D. ATASKAITA (1435)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 M. KOVO 31 D.

FORMA F-1 2022 M. KOVO 31 D

2021 metai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M .FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021 M GRUODŽIO 31D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2021 M GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA-141_IU

BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA_141_PUG

BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA_151

BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA_1431

BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA_1434

BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA-32

BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA-33

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 M. GRUODŽIO 31 D

FORMA NR.1, 2021 M. GRUODŽIO 31 D

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. ATASKAITA (32)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. ATASKAITA (33)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. ATASKAITA (141-IU)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. ATASKAITA (141-PU)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. ATASKAITA (151)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. ATASKAITA(1434)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 M. RUGSĖJO 30 D

FORMA NR.1 2021 M. RUGSĖJO 30 D

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO 2021 M. BIRŽELIO 30 D

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_32

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_141-1

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_141-2

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA_151

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA-33

FORMA NR.1 2021 M. BIRŽELIO 30 D

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2023/08/24 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2023 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems