Inovacijos darželyje

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001).  Šiaulių lopšelio – darželio „Ežerėlis“ direktorė Rita Daubarienė ir ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Rūta Gedvilienė, praėjo atranką ir nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio dalyvavo projekto mokymuose. Nuo 2021 m. vasario iki 2021 spalio mėnesio pedagogai pabaigę šio projekto mokymus patys ves  90 ak. val. mokymus, kitiems pedagogams.

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Projekto uždavinys – parengti pedagogams ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius, skirtus darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, informacinių technologijų ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, juos išbandyti ir įdiegti.

Projekto tikslinė grupė – švietimo įstaigų (išskyrus privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis finansavimo šaltinis yra iš privačių arba komercinių pajamų) darbuotojai, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, švietimo savivaldos institucijų dirbantys asmenys, kurių vykdomos funkcijos yra tiesiogiai susiję su projekte įgyvendinamomis veiklomis ir kiti mokyklų bendruomenių nariai.

Projekto veiklos:

  1. Tyrimas: Pažangi pedagoginė praktika ir pedagoginės inovacijos Lietuvos vaikų darželiuose.
  2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinių parengimas ir diegimas.

Projekto rezultatai:

  1. Parengti, išbandyti ir išleisti 2 ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkiniai (kiekvieno po 2000 egz.) ikimokyklinio ugdymo programai diegti.
  2. Parengti, išbandyti ir išleisti 2 priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkiniai (kiekvieno po 1300 egz.) priešmokyklinio ugdymo programai diegti.
  3. Apmokyti 285 ikimokyklinio ugdymo auklėtojai.
  4. Apmokyta 190 priešmokyklinio ugdymo pedagogų.

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2021 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems