Istorija ir tradicijos

Darželio dainelė „Ežerėlio garsai“
Žodžiai ir muzika Aistės Lauraitienės

1. Vaikai – tai lyg žiedeliai
Gražiausi iš visų.
Tad stengiamės kiek galim
Juos vest svajų keliu.

2. Kiekvieną rytą čia laukia
Akytės lyg mamos,
Kurios linksmai mums sako:
– Vaikuti, nusijuok !

  Pried. Ar tu žinai?
Kur taip gerai?
Kur daug draugų,
Linksmų veidų.

           Taip, aš žinau
Kur visą tai
Nes Ežerėlio čia garsai

3. Čia mūsų, gi darželis
Prie ežero Talkšos
Kiekvieną rytą skubam
Ir norim pakartot :

4. – Gyvuoki, Ežerėli,
Dar šimtmečius ilgus!
Padėk vaikų širdelėms
Keliaut svajų taku.

 Pried. Taip. Aš žinau
Kur taip gerai
Kur daug draugų
Linksmų veidų.         (2 kartus)
Kartok ir tu
Linksmai kartu
Kad Ežerėly nuostabu !

 

Istorija
Lopšelis-darželis Nr. 10  veiklą pradėjo 1966 m. sausio 10 d. Pagal tipinį projektą veikė 8 darželio ir 4 lopšelio grupės. Tuo metu įstaigą lankė 290 vaikų, dirbo 75 darbuotojai, kurie teikė vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugas.
1991 m. lopšeliui-darželiui Nr. 10 buvo suteiktas „
Ežerėlio“ pavadinimas. Veikia 9 grupės, iš kurių 2 ikimokyklinio ugdymo (1,5–3 m.), 6 ikimokyklinio ugdymo (3–5 m.) ir 1 priešmokyklinio ugdymo ((5), 6-7 m.) grupės.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas. Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais,  aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas. Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Tradicijos
Neįsivaizduojame rudens be Rudenėlio, Duonelės švenčių ir Ikimokyklinukų rugsėjo, žiemos – be adventinių vakarojimų ir kalėdinių linksmybių, pavasario – be Paukštelių sutikimo dienos ir žaismingos Pasakų savaitės. Mokslo metus užbaigiame „Vaikystės spindulėlio“ renginiais, priešmokyklinukų išlydėjimu į mokyklą ir ugdytinių išvykomis po įdomias Lietuvos vietoves. Tradicija yra tapusios ir kalendorinės metų šventės: Trijų karalių rytmetys, Vasario 16-ajai paminėti skirtas renginys „Man gera čia gyventi“,  „Žiema, žiema, bėk, iš kiemo“, „Gurgu, gurgu važiuoju į turgų, „Rid, rid, rid rieda margučiai“.

Misija, vizija, filosofija

Misija – lopšelis-darželis „Ežerėlis“ teikia ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, bendradarbiauja su šeima puoselėjant visas vaiko galias, tenkina individualius vaiko poreikius, suteikia lygias mokyklinio starto galimybes kiekvienam vaikui.

Vizija – lopšelis-darželis  „Ežerėlis“ – moderni, inovacinė  pagalbos  šeimai įstaiga, kurioje ugdosi orus, atsakingas, bendraujantis, sėkmingai besimokantis ir  laimingas vaikas.

Filosofija – vaikas – tai bręstanti asmenybė, turinti savo individualius poreikius, trokštanti įvairios veiklos, kad pažintų aplinką ir kurtų save.
Vaiko ugdymas grindžiamas, pagarba, meile vaikui, jo teisėmis išreikšti save, laisvai renkantis veiklą, formuojant savo asmenybę. Pedagogai tobulinasi ir tobulėja, kartu su šeima telkiasi sėkmingam iškeltų tikslų ir uždavinių sprendimui.

 

Informacija atnaujinta — 2017/01/30 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2021 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems