Kalbos ugdymas integruojant STEAM metodiką

2022 m. kovo mėnesį lopšelio-darželio „Ežerėlis“ vaikai, turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, logopedinėse pratybose „Garsai ir raidės. Geometrinės figūros su STEAM“ kartu su logopede Egle atliko kalbos ugdymo užduotis, taikant STEAM metodiką. Per pojūčius ir potyrius ugdėsi vaikų dėmesys, kritinis mąstymas, verbalinis aktyvumas. Eksperimentuojant, stebint, diskutuojant, ugdėsi taisyklingi garsų tarimo bei diferencijavimo įgūdžiai žodžiuose, frazėse, sakiniuose. Atliekant IKT užduotis, ugdėsi gebėjimas atpažinti geometrines formas, jas pavadinti, susieti formas su daiktais.

STEAM iššūkiai, probleminiai klausimai ir savarankiškas atsakymų ieškojimas į juos, gebėjimas spręsti problemas ir jas paaiškinti, suteikė galimybę vaikams patenkinti savo smalsumą, skatino jų iniciatyvumą, ugdė kalbos gebėjimus.

STEAM iššūkis „Pastatyti namelį, kad į jo vidų neprilytų lietus“. Diskusija: „Kokių geometrinių figūrų reikės nameliui? Kodėl?“. Vaikai sukūrė įvairių formų namelius, lygino juos, papasakojo kaip statė, lygino stogų formas, diskutavo, ar nuo stogo formos priklauso namo paskirtis saugantis nuo lietaus.

STEAM iššūkis „Ar galima raides paversti geometrinėmis figūromis? Kaip?“. Diskusija: „Kokios raidės pavirto geometrinėmis figūromis?“. Vaikams buvo tikras iššūkis – nepajudinus raidžių, sukurti geometrines figūras. Nustebino, kad vaikai iš V raidės suformavo ne tik trikampį, bet ir rombą.

STEAM iššūkis „Ar pavyks iš juostelių suformuoti geometrines figūras ant lipnaus popieriaus ir ant vandens?“ Diskusija: „Kur lengviau buvo suformuoti geometrines figūras: ant lipnių lentelių ar ant vandens? Kodėl?“. Nors atrodė, kad vandenyje suformuoti geometrines formas yra sunku, tačiau kai kuriems vaikams puikiai pavyko įveikti šį iššūkį ir jie pasakojo, kad jiems vandenyje buvo lengviau suformuoti geometrines formas nei ant lipnių lentelių.

STEAM iššūkis „Kas nuskęs, o kas nenuskęs? Vienodi ar skirtingi?“. Diskusija: „Kodėl vienodų pavadinimų daiktai vieni nuskendo, o kiti nesuskendo?“. Vaikai ne iš karto atspėjo, kurie daiktai skęsta, kurie ne. Teko išbandyti ir įsitikinti, kad iš dviejų vienodų pavadinimų daiktų vienas skęsta, o kitas neskęsta. Vaikai mokėsi kalboje vartoti sudėtinius prijungiamuosius sakinius: „Stiklinis kamuoliukas nuskendo, o guminis kamuoliukas nenuskendo. Metalinis šaukštelis nuskendo, o medinis nenuskendo“ ir kt.

STEAM iššūkis „Garsai ir raidės“. Diskusija: „Kodėl skleidžiasi gėlės? Kokios raidės slepiasi?“. Buvo paslaptis, kas slepiasi gėlėje? Ką reikia daryti, kad gėlė išsiskleistų ir pamatytume, kas gėlės viduje?“. Vaikai merkė popierines gėles į vandenį, susikaupę stebėjo gėlių skleidimosi procesą ir sėkmingai atliko užduotis su raidėmis ir paveikslėliais.

STEAM iššūkis IKT priemonė „Geometrinių formų daiktai“. Inovatyvios užduotys vaikus aktyviai įtraukė į ugdymosi procesą. Kompiuteriu kūrė paveikslus iš geometrinių figūrų ir džiaugėsi galutiniu rezultatu.

STEAM iššūkis „Robotas Bitutė ir Pagrandukas“. Su pačiais mažiausiais ugdytiniais sukūrėme apvalaus Pagranduko kelią po mišką. „Bitutės“ pagalba buvo ugdomi matematiniai, programavimo įgūdžių pagrindai, gebėjimas sulaukti savo eilės bei, šiuo atveju, kalbiniai vaikų gebėjimai. Veiklos su robotuku labai aktyvino ir motyvavo vaikus.
Patirtinės veiklos su STEAM metodais leido sukurti netradicines aplinkas ir priemones. Vaikai patyrė ugdymosi sėkmę, pažinimo bei kalbos ugdymo(si) sričių inovatyvumą.

Šiaulių lopšelio darželio „Ežerėlis“ logopedė Eglė Kovėrienė

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2023 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems