Pageidavimai ir skundai

Tėvai (globėjai) gali:

  • Gauti informaciją apie lopšelio-darželio veiklą, vaiko ugdymą(si), pasiekimus ir pan.
  • Dalyvauti įvertinant vaiko pasiekimus ir gauti išsamią informaciją apie įvertinimo rezultatus.
  • Dalyvauti lopšelio-darželio savivaldos ir kitoje veikloje.
  • Prašyti direktoriaus sudaryti sąlygas papildomam vaiko ugdymui.
  • Pasirinkti vaiko buvimo laiką, maitinimų skaičių lopšelyje-darželyje.
  • Teikti siūlymus dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo.

Skundų pateikimo tvarka
Skundai pateikiami raštu įstaigos vadovui ir išnagrinėjami per 10 dienų.
Skundai taip pat gali buti pateikti elektroniniu paštu darzelis@ezerelis-siauliai.lt. Skundo turinys yra konfidencialus.

Demesio: Jei norite gauti atsakymą, teksto gale būtinai nurodykite savo namų arba el. pašto adresą!


Skundo forma

Informacija atnaujinta — 2019/07/09 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2023 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems