Pasiekimai

Vaikų pasiekimų vertinimas. Lopšelyje-darželyje ikimokyklinio amžiaus vaikų pažanga ir pasiekimai nuo 2014 metų vertinami vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu. Pedagogai periodiškai nustato, kuriame pasiekimų žingsnyje yra vaikas palygindami jo kalbos, bendravimo, elgesio situacijas, kūrybos darbelius ir kitą veiklą su pasiekimų žingsnių aprašymais visose 18-oje pasiekimų sričių. Taip pedagogas išsiaiškina vaiko patirtį, gebėjimus, pasiekimus ir numato tolesnio ugdymosi poreikius bei planuoja vaiko tolesnio ugdymosi gaires.

Nuo 2018 m. pasiekimų vertinimas atliekamas el. dienyne „Mūsų darželis“.

Su vaiko padaryta pažanga ir įvertintais pasiekimais  tėvai(globėjai) supažindinami individualiai.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami du kartus metuose. Vaikų pasiekimų įvertinimo suvestinės:

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami du kartus metuose el. dienyne „Mūsų darželis“. Vaikų pasiekimų įvertinimo suvestinės:

Kasmet ugdytiniai, paskatinti auklėtojų, tobulina savo saviraiškos gebėjimus dalyvaudami organizuojamose miesto ir respublikiniuose piešinių parodose, konkursuose, skaitovų konkursuose, šachmatų, krepšinio, futbolo varžybose, kuriose ne kartą yra teigiamai įvertinti (gaunamos padėkos, prizai, dovanėlės).

Pedagogai kasmet dalyvauja įvairiuose edukaciniuose renginiuose: respublikiniuose projektuose, tarptautinėse metodinių ugdymo priemonių parodose, respublikos ir miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų organizuojamuose konkursuose, parodose, skleidžia darbo patirtį, pristatydami pranešimus respublikinėse ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencijose, pedagogų ir tėvų forumuose.

Informacija atnaujinta — 2023/06/09 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2023 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems