Respublikinis projektas „Žaidimai moko“

Lopšelio – darželio logopedė Eglė jau penktus metus dalyvauja ilgalaikiame respublikiniame projekte „Žaidimai moko“, kurio tikslas – lavinti vaikų kalbą, smulkiąją motoriką, regimąjį suvokimą, orientaciją erdvėje.

Šiemet projektas buvo papildytas naujomis idėjomis, veiklomis, kurias vykdant buvo ugdomos įvairios vaikų kompetencijos, panaudojant žaidimą, patyriminį ugdymą ir psichomotorinę veiklą.

Bendradarbiaudama su auklėtoja Simona suorganizavome daug įdomių ir išradingų veiklų. Užduotys suteikė daug gerų emocijų ir patirčių ne tik vaikams, bet ir pedagogams.

Laikas praleistas ne tik naudingai, bet ir maloniai. Ypač pradžiugino įdomios ir prasmingos veiklos lauke, kurios lavino pažintinius ir kalbinius gebėjimus, atradome ir STEAM elementų.

Labai naudingos užduotys buvo vaikų vardų atpažinimo, kopijavimo, dėliojimo iš gamtinės medžiagos ir rašymo savarankiškai mokymo užduotys.

Kalbos ugdymo pamokėlės įtraukė vaikus atlikti užduotis žaidžiant, bandant, eksperimentuojant. Ypač didelę ugdomąją naudą vaikams turėjo regimojo suvokimo užduotys, kurias atlikome stropiai, sistemingai, žaismingai.

Vaikai pajuto savo sėkmę, praeidami „kelią“ nuo nežinomo prie žinomo. Pedagogo pagalba vaikai įveikė kliūtis ir savo rezultatais džiaugėsi įsivertindami simboliais – linksmais žaliais balionėliais.

Lauke vykdėme daug pasiūlytų veiklų: „Kurmrausių miestelis“, „Bėganti bulvė“, „Pėdsakai ant virvutės“, „Lietus ant lapų“, „Vėrinukai rudenėliui“, „Raidės iš gamtinės medžiagos“ ir kitas.

Labiausiai mums patiko kurti „Kurmrausių miestelį“. Tai buvo nauja patirtis ir rezultato siekimas bandymo būdu. Ne visos idėjos dar įgyvendintos- tikrai jų nepamiršime ir įgyvendinsime ateityje.

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2021 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems