STEAM veikla „Kiaušinio kelionė“

Gegužės 14 dieną „Nykštukų“ grupėje vyko atvira matematinė-inžinerinė STEAM veikla „Kiaušinio kelionė“. Veiklą vedė auklėtojas Ruslanas Muravskis ir auklėtojo padėjėja Rasa Andrijauskienė.

Vaikų amžius – 4-5 metai.

Veiklos tikslas – tobulinti vaikų matematikos ir inžinerijos sugebėjimus per patirtinę veiklą ir problemines užduotis.

Veiklos uždaviniai:

  • Ugdytis gebėjimą spręsti problemas, kritiškai mąstyti;
  • Gebėti suvokti pagrindinius fizikos dėsnius per patirtinę veiklą;
  • Suvokti daiktų savybes ir galimus panaudojimo būdus;
  • Per eksperimentavimą dailės priemonėmis ugdytis meninės raiškos pasiekimus;
  • Ugdomos pasiekimų sritys: Problemų sprendimas, aplinkos pažinimas, tyrinėjimas, meninė raiška.

Veikla prasidėjo nuo savaitės temos pakartojimo (profesijos), pereinant prie klausimų vaikams (kaip atsiranda pastatai? Kodėl pastatai nesugriūna? Kas juos stato? Ar pastatą galima statyti bet kaip? Kas sukuria pastatą? Ir pan.) Vaikai atsakė į klausimus, samprotavo.

Susipažinus su profesija „architektas“ pereita prie pasakos apie stebuklingą kiaušinį ir jo kelionę. Pasakoje kiaušinis keliaudamas susidūrė su tam tikromis problemomis (kaip perplaukti per vandens telkinį, jeigu plaukti nemoki? Kaip kiaušiniui nušokti nuo kalnelio, kad jo kiautas nesudužtų?). P

asaka buvo susieta su vykdytomis užduotimis vaikams. Prieš pirmąją užduotį (pagaminti laivelį/valtį kiaušiniui perplaukti per vandens telkinį) vaikų buvo klausta, kaip turėtų atrodyti laivas, kad nenuskęstų? Kokia turėtų būti jo forma?

Iš kokių medžiagų turėtų būti padarytas laivelis, kad neskęstų? Kodėl vienos medžiagos skęsta, o kitos ne? Ką reiškia žodis „sandarus“? Ar laivelio forma yra svarbi? Vaikams buvo pateikta įvairių medžiagų laivo gamybai (medis, kartonas, popierius, folija, didesnės ir mažesnės metalinės detalės, plėvelės, medžiagos skiautės, putaplastas.

Vaikai patys rinkosi medžiagas konstruodami laivelius. Visi vaikai galėjo išbandyti laivelį specialiame lovelyje su vandeniu, imituojančiame ežerą iš sektos pasakos. Vaikų buvo klausta, kas laivelį gali pastumti per vandenį (variklis, vėjas ir burės), vaikai samprotavo ir atsakinėjo.

Išbandydami laivelį, vaikai jį merkė į vandenį ir fenu putė iš vieno lovelio galo į kitą. Pasitaikė skirtingos formos laivelių, pagamintų iš skirtingų medžiagų. Rezultatas taip pat gavosi skirtingas, vieni laiveliai išlaikė kiaušinio svorį, kiti laiveliai kiaušinio neišlaikė, treti – nuskendo, dėl netinkamos formos.

Beveik visos vaikų pasirinktos medžiagos buvo tinkamos laivelio gamybai (niekas nesirinko metalinių dalių laivelio statybai). Užduoties eigoje vaikų buvo klausiama, kodėl jie rinkosi vienas ar kitas medžiagas? Kokios formos yra jų laivas? Ar užteks kiaušiniui vietos jų padarytame laivelyje?

Ar manai, kad laivelis plauks, ar skęs? Išbandžius laivelį buvo klausiama, kodėl laivelis nuskendo/plaukė? Kuo jis skiriasi nuo kitų gamintų laivelių? Ką galėtų laivelyje pakeisti, kad rezultatas būtų kitoks? Ko trūksta laiveliui? Kuri laivelio dalis didesnė, o kuri mažesnė? Kas sunkesnis, kiaušinis ar laivelis?

Vaikams suplukdžius laivelius (kai kurie gamino po daugiau negu vieną) laiveliai buvo sustatyti į „prieplauką“. Pratęsta pasaka apie stebuklingą keliaujantį kiaušinį. Prieita prie kitos problemos (kaip kiaušiniui nušokti nuo kalno, kad jo kiautas liktų nepažeistas).

Vaikams buvo pateikta labai daug skirtingų priemonių (kartoninių puodelių, ritinėlių, tūbų, putaplastinių medžiagų, paralono paminkštinimų, plastikinių šiaudelių, medžiagos skiaučių, popieriaus, popierinių filtrų, lipnios juostos, gamtinės medžiagos ir kt.

Vaikų buvo klausiama, iš kokio aukščio galėtų kristi kiaušinis ant grindinio ir nesudužti? Kaip galima kiaušinį apsaugoti? Kokios priemnės padėtų pasigaminti apsaugą kiaušiniui? Kurios priemonės geriausiai tinka šiai užduočiai? Kodėl? Kiek sluoksnių apsaugos reikia kiaušiniui? Ar apsaugoti reikia visas kiaušinio puses? Ir pan.

Vaikai atsakinėjo į klausimus, samprotavo, svarstė, spėliojo. Po savo pateiktų spėjimų ir pamąstymų vaikai perėjo prie praktinės užduoties, sukonstruoti apsaugą kiaušiniui. Rinkosi iš pateiktų medžiagų, galvojo, konstravo savo apsaugas (auklėtojas ir padėjėja vaikams padėjo suklijuoti jų gaminius priklijuojant lipnią juostą į vaikų nurodytą vietą, o pačias apsaugas vaikai konstravo savarankiškai).

Vaikams pavyko padaryti labai skirtingų kiaušinio apsaugų, panaudojant labai įvairias medžiagas. Įvairių priemonių gausa ir įvairovė suteikė vaikams daugiau galimybių konstruoti individualius prototipus, nekopijuojant šalia sėdinčių vaikų.

Rezultatas vaikams išėjo įvairus, vienų apsaugos suveikė (nuo žole apaugusio kalnelio, vaikai nurideno kiaušinius žemyn, spėjo, ar kiaušinio kiautas išlaikė smūgį, tikrino rezultatą). Vaikų buvo klausiama, kodėl jų nuomone apsauga kiaušinio neapsaugojo? Kodėl kitos apsaugos kiaušinį apsaugojo? Kuo jos skiriasi viena nuo kitos? Kokios medžiagos buvo geresnės apsaugai? Kodėl?

Vaikų prašyta įvardinti geometrines figūras, dydžius ir medžiagų savybes, kurias jie žino, jas palyginti.

Po antros užduoties baigta sekti pasaka, pasibaigusi kiaušinio parkeliavimu namo ir trečios problemos sukūrimu (Kaip padaryti, kad kiaušinis neišriedėtų?). Vaikų buvo klausiama, kiek turi būti sienų, kad kiaušinis neturėtų kur riedėti?

Vaikai atsakinėjo į klausimą, dažniausiai siūlytas atsakymas – 4. Vaikams pasiūlyta iš pačių norimų medžiagų (visiškai jų nesuruošus iš anksto) sukonstruoti namelį kiaušiniui, tokį, pro kurį jis negalėtų išriedėti. Vaikai konstravimui pasirinko lego detales ir kartonines plytas.

Pastačius namelius vaikų buvo klausiama, kiek sienų yra namelyje? Vaikai skaičiavo ir atsakinėjo. Pasitaikė namelių, kuriame buvo 3 ir 5 sienos (trikampis ir penkiakampis). Vaikai iš naujo atsakė į klausimą, kiek gali būti sienų namelyje.

Po trečios užduoties vaikai buvo pakviesti savo kiaušinį papuošti arba sukurti pastatytiems nameliams interjerą (po paveikslą, piešinį). Pasirinktinai vaikai naudojo įvairias menines priemones, įvairiomis technikomis dažė kiaušinius, piešė piešinius.

Auklėtojui ir padėjėjai padedant pakabino „paveikslus“ ant namelių sienų. Veiklos pabaigoje vaikai susitvarkė darbo vietas ir buvo klausiami, ką šiandien sužinojo naujo? Dar kartą įtvirtinti klausimai ir atsakymai klausti anksčiau, veiklos metu.

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Įstaigos kodas  290526190
A. s. LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Rita Daubarienė

Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai
Tel. (8-41) 523 827
El. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

2021 © Šiaulių l-d „Ežerėlis“
Versija neįgaliesiems